Richard Fekete

Pracuje ako špecialista pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov a podnikateľky v Slovenskej sporiteľni. Absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a prvý absolvent Akadémie reklamy v Bratislave. Pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody.

Juraj Kováč

Juraj je zakladateľom podnikateľské inkubačného programu Rozbehni sa! Počas svojej kariéry pomol otestovať desiatky podnikateľských nápadov, vďaka ktorým napísal aj knihu “11 krokov ako nezačať s holou riťou”. Je tiež laureátom ocenení Leaf Award a Generácia 3.0.

Vojto Kósa

Vojto Kósa je srdcom marketér. Momentálne pôsobí ako kreatívny riaditeľ pre digitálnu marketingovú agentúru Hype. V minulosti bol súčasťou niekoľkých marketingových agentúra ako Visibility či Echo Advertising. Je spoluzakľadateľom poeticko rapového festivalu Hviezdoslavov Brooklyn.

Katarína Ďurčová

Katarína Ďurčová je absolventkou EF UMB v BB kde vyštudovala manažment a marketing malých a stredných podnikov. Dlhé roky pôsobila ako marketingová manažérka i členka vrcholového manažmentu vo firmách doma i v zahraničí. Je zakladateľkou značky AXIM a spoluzakladateľkou dynamickej siete firiem ATTAO. Jej hlavné kompetencie sú objavovanie, budovanie a rozvoj osobnosti zamestnaneckej značky, nastavenie cieľových skupín, rozvoj talentov a firemnej kultúry. Podieľa sa na definovaní kľúčových procesov smerom na zákazníka, nastavenie komunikácie a nachádzanie inovačného potenciálu vo firmách. Firmám pomáha tvoriť strategické materiály a smerovanie, napr. vo forme marketingovej a komunikačnej stratégie.
Pôsobí ako konzultantka a mentorka v oblasti marketingu, ľudských zdrojov a rozvoju firiem v niekoľkých slovenských spoločnostiach. Pomáha značkám vystúpiť z davu, nastavuje im komunikáciu, propagáciu a rast v súlade s jej hodnotami a poslaním. Aktuálne sa popri marketingu venuje i lektorovaniu a natáčaniu inšpiratívnych podcastov. Spolupracuje s množstvom odborníkov i spoločností a rada networkuje pracovné príležitosti.

Erika Hudecová

Erika pracovala vyše 25 rokov vo finančníctve, kde riadila tímy retailových obchodníkov a manažérov. Počas svojej praxe spoznala mnoho firemných kultúr, realizovala viacero spôsobov vyhľadávania vhodných zamestnancov a spolupracovníkov, náborových aktivít. Venovala sa tiež rozvoju obchodníkov a manažérov a pomáhala formovať efektívne a vysokovýkonné tímy.
V roku 2017 založila spoločnosť Kariérny poradca, ktorá pomáha ľuďom v každom veku a v ktorejkoľvek fáze života, vybudovať si vlastnú značku, premeniť svoje jedinečné nadanie v úspešný obchodný produkt a vykonávať tak prácu svojich snov.

Monika Janíková

Vyštudovala odbor Vzdelávanie dospelých na Vysokej škole Komenského v Prahe.
Pracovnú kariéru začala v korporátnom prostredí, kde pôsobila na rôznych pozíciách. Po necelých 15tich rokoch v roku 2016 sa rozhodla ísť vlastnou cestou a vytvorila vzdelávací projekt s názvom Zelený klobúk s r.o.
Pod vlastnou značkou sa venuje osobnému rozvoju a vzdelávaniu vo firemnom prostredí.

Barbora Grambličková

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej v roku 2018 úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore obchodné a finančné právo. Vo svojom výskume a prednáškovej činnosti sa venuje právu obchodných spoločností a to hlavne ich financovaniu a nastaveniu vnútornej správy a riadenia, zároveň sa venuje aj téme sociálneho a rodinného podnikania.

Organizátori

Partneri

© Akadémia pre podnikavé ženy | 2022