logo
Buďte súčasťou bezplatnej Akadémie pre podnikavé ženy, ktorej cieľom je pomôcť aktívnym ženám budovať ich sociálny biznis. A to vďaka lokálnym komunitám v coworkingoch na Slovensku. Snažíme sa reagovať na aktuálnu situáciu na pracovnom trhu, kde sa ženy po materskej dovolenke, vo vyššom veku a s vyšším do siahnutým vzdelaním dotýkajú s problémami pri hľadaní práce.
6 týždňový online vzdelávací program na rozvoj podnikateľských zručností žien
Na tému sociálnych inovácií a tvorbu biznis stratégie, tvorbu podnikateľského plánu a zdroje financovania, obchodné zručnosti, marketing, podnikový manažment a komunikačné zručnosti lídra.
10 online workshopov
3 hodiny mentoringu
Online vzdelávanie je doplnené mentoringom. Každá účastníčka bude môcť absolvovať 3 hodiny mentoringu s mentorom alebo mentorkou z našej databázy.

Organizátori

Coworking Cvernovka
LINK CoWorking

Partneri

Akadémia sociálnej ekonomiky

Kontakt

Eva Ščepková
link.podnikavezeny@gmail.com +421 908 565 464
© Akadémia pre podnikavé ženy | 2022