Program Akadémie je zostavený tak, aby reflektoval potreby účastníčok a rozvíjal ich zručnosti využitím najmodernejších vzdelávacích formátov a techník.
Nový pohľad na biznis plán
Dobrý biznis plán je základ. Mapuje silné a slabé stránky vášho podnikania, vašu konkurenciu, produkty, cieľovú skupinu či predajné kanály. Píšete ho pre seba, ale využijete ho aj pri komunikácii s bankami, partnermi či investormi, a tiež na kontrolu plnenia vašich podnikateľských cieľov.
Ako si správne nastaviť a kontrolovať financie
Každý podnikateľ si potrebuje pravidelne viesť jednoduchý prehľad o aktuálnom stave svojho podnikania, aby vedel včas reagovať na momenty, keď sa situácia nevyvíja podľa predstáv a tiež správne plánovať budúce investície. Zostavte si takýto plán pre svoje podnikanie aj vy.
Ako vzniká lovebrand
Značky sú všade okolo nás, ale len málo z nich sa stane skutočným lovebrandom. Zistite, ako sa z obyčajnej značky stane obľúbenec publika.
Kto je môj zákazník a kde ho hľadať
Spoznajte svoju cieľovú skupinu a spôsoby, ako na ňu čo najefektívnejšie prehovoriť a získať ju na svoju stranu.
Ako identifikovať vhodné predajné kanály a nadviazať výhodné investičné partnerstvo
Naučte sa komunikovať s potenciálnymi obchodnými partnermi a investormi a nadväzovať s nimi vzájomne výhodné vzťahy.
Ako si chrániť značku
Bráňte sa voči kopírovaniu a vykrádaniu značiek.
Ako viesť seba a druhých
Staňte sa šéfkou, akú by ste chceli sami mať. Osvojte si techniky sebadisciplíny, podávania podpornej spätnej väzby a zvládania konfliktov.
Ako všetko stihnúť a nezblázniť sa
Pracujte menej, no efektívnejšie a to pomocou niekoľkých jednoduchých trikov. Získate tým viac voľného času, zbavíte sa stresu a zlepšite svoj spánok. A veľa iného.
Naučte sa vyjednávať
Naučte sa tvoriť silné argumenty, pomocou ktorých zrozumiteľne odkomunikujete svoje názory, postoje a návrhy. Osvojte si komunikáciu, ktorá je rešpektujúca a partnerská, ale zároveň má potrebný "drive" a svoj jasný cieľ.
Prezentujte sa na úrovni
Dajte svojmu prejavu hlavu a pätu a zahviezdite na najbližšej prezentácii u klienta či pri predstavovaní svojho biznisu pred prípadným investorom.
Ako sa starať o seba a svoje duševné zdravie
Aby ste mohli naplno využiť svoj schopnosti, zdolávať bežné stresové stituácie a produktívne pracovať, potrebujete byť v prvom rade “ v pohode.” Zistite ako tento stav dosiahnuť a ako si ho možno udržať aj dlhodobo.

Prihlasovanie do Akadémie je otvorené do 17.4.2024

Prihláste sa

Organizátori

Partneri

Tesco nadacia logo
© Akadémia pre podnikavé ženy | 2024